pressure gauge scheme

In verschillende processen worden manometers tijdelijk blootgesteld aan zware belastingen. Dynamische belastingscycli bijvoorbeeld kunnen het meetinstrument blijvend beschadigen. Dit kan worden voorkomen door de juiste fittingen te monteren.

Dynamische belastingscycli zijn vaak het gevolg van drukstoten van een pomp. Deze zijn op manometers zichtbaar als wijzerschommelingen. Het gevolg van dergelijke belastingscycli is niet alleen dat de afleesbaarheid van het display wordt beperkt: Ook het elastische drukelement en alle mechanische onderdelen worden zwaar belast. De verhoogde belasting zal uiteindelijk leiden tot een vermindering van de levensduur van de manometer.

De effecten van belastingscycli kunnen duidelijk worden verminderd door een extra hulpstuk in de vorm van een snubber. In feite kan een restrictor direct worden ingebouwd als een vaste vernauwing in de drukpoort tijdens de fabricage van de manometer. Het grote voordeel van een externe restrictorfitting ligt echter in de variabele aanpassing van de volumestroom van het medium. Door de instelbare dwarsdoorsnede-beperking met behulp van de instelschroef, kunnen de belastingscycli optimaal worden gedempt. Ook kan elke verandering in de viscositeit van het medium met dit mechanisme worden “gecompenseerd”.

Syphon

Afhankelijk van het proces kunnen manometers behalve aan belastingscycli ook aan andere effecten worden blootgesteld – bijvoorbeeld hoge temperaturen. In dergelijke gevallen is de combinatie met een syphon of compacte syphon het overwegen waard. Dit beschermt bijzonder doeltreffend wanneer hete media, zoals damp, optreden in combinatie met belastingscycli.

Additioneel
Meer informatie over armaturen voor manometers vindt u op de WIKA-website onder de rubriek Afsluiters en beschermingsapparatuur  of onder manometer toebehoren op de Ebora website.

 Wika |