Inloggen
Offertelijst
Neem contact op +31(0)26 370 6830

Privacy policy

Ebora is gespecialiseerd in Pneumatiek, Instrumentatie en Appendages. Wij zijn een technische groothandel met uitgebreide technische kennis. Wij houden ons bezig met het bedenken van oplossingen voor onze klanten en zijn altijd op zoek naar slimmere, betere en efficiëntere mogelijkheden.


Ebora beheert de volgende websites:

www.ebora.nl

www.kijkglazen.nl

www.vlinderklep.nl

www.naaldventiel.nl

www.pneumapole.nl

www.flsnet.nl


Verwerkingsverantwoordelijke

Deze verklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Ebora B.V.

Ebora is 'verantwoordelijke' in de zin van de AVG en daarmee verantwoordelijk voor de eerlijke en rechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zijn gevestigd op Poort van Midden Gelderland Rood 8 (6666 LT) in Heteren en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 9110367. Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming.

 

In deze verklaring laten we u weten welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Contact

Wanneer u vragen heeft die niet in deze verklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met u in contact. U kunt ons een e-mail sturen via: info@ebora.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, schriftelijk op uw verzoek reageren.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken: bedrijf en functietitel, voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geslacht, e-mailadres, betaalgegevens, interessegebieden, KvK gegevens, omzet gegevens, beeldmateriaal, contactgeschiedenis, inhoud berichten en sollicitatiegegevens (zie informatie onder ‘Sollicitanten’).


Wanneer gebruiken wij uw gegevens
Ebora kan uw persoonsgegevens ontvangen via deze website, door persoonlijk contact, telefonisch of per e-mail. Wij gebruiken uw persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en op verschillende manieren:

Klanten en geïnteresseerden

  • Wanneer u onze producten of diensten afneemt of offertes/informatie aanvraagt, verstrekt u ons (persoons)gegevens die noodzakelijk zijn om uw vraag of bestelling te kunnen afhandelen of de dienst te leveren. Wij gebruiken uw gegevens om uw verzoek in behandeling te nemen en verwerken de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Ebora. Daarnaast houden we onze klanten op de hoogte over onze producten en diensten.

Leveranciers

  • Wanneer wij producten of diensten afnemen van onze leveranciers, gebruiken wij persoonsgegevens. Wij leggen deze gegevens vast in het kader van ons inkoopproces.

Sollicitanten

  • Wanneer u bij ons solliciteert, verzamelt en verwerkt Ebora de gegevens die nodig zijn tijdens en na de wervings- en selectieprocedure. De gegevens verzamelen we door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail. De gegevens van sollicitanten die worden op geslagen in de database zijn: contactgegevens van de sollicitant (NAW gegevens, emailadres, geslacht, taal), opleiding van de sollicitant (scholing, cursussen, enz.) arbeidsgeschiedenis (vroegere werkgevers, referenties, enz.).


Grondslagen van de verwerkingen
Wij verwerken persoonsgegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, voor het uitvoeren van een overeenkomst, op basis van toestemming en voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van Ebora.


Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken.


Gegevensbeveiliging & verstrekking aan derden
Ebora  maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is

Ebora schakelt bij de uitvoering van haar diensten ook derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten (persoons)gegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker. De betreffende verwerker wordt (contractueel) verplicht een passend niveau van beveiliging te hanteren en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens.


Cookies

Op onze site wordt gebruik gemaakt van functionele cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst, zodat u bij het invoeren van een bestelling niet elke keer uw gegevens hoeft in te vullen. De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt deze functie uitschakelen of uw browser zodanig instellen dat deze u waarschuwt zodra een cookie wordt aangemaakt.

 

Daarnaast gebruiken wij analytische cookies om het gebruik van onze website(s) te analyseren. Daarvoor maken wij gebruik van IP-adressen, die geanonimiseerd worden.


Links naar andere websites van derden
Onze internetpagina’s bevatten links naar websites, waarvoor Ebora niet verantwoordelijk is. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.


Uw wettelijke rechten
U mag Ebora  vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Ebora  verzoeken deze gegevens te wijzigen, te verplaatsen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door ons een e-mail te sturen naar: info@ebora.nl.

Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen.

Neem contact op!

+31(0)26 370 6830

Vraag een account aan!

info@ebora.nl

Neem contact op!

info@ebora.nl

Vraag een account aan!

+31(0)26 370 6830

Winkelmandje

Offertelijst

Wis filters

Filter

Annuleren
Bevestigen